Závlahové systémy

od projektu k realizaci na klíč

Sportovní plochy

závlahy tenisových dvorců, fotbalová hřiště, dětská hřiště

Veřejné plochy

firemní areály a parky

Rodinné zahrady

trávníky, kapkové závlahy záhonů a zelených střech, skleníky

Naše mechanizace

používáme profesionální strojní vybavení

 

 

Požadavky na vodní zdroj
U zahrad rodinných domů bývá pro automatický závlahový systém nejčastěji použijimkata voda z vodovodu, ze studny, dešťová voda z jímky v kombinaci s jiným zdrojem, ve vyjímečných případech z řeky či potoka. Možná je i kombinace několika různých zdrojů, která je v případě využívání dešťové vody přímo nezbytná. Pozor však na přímé propojení potrubí s vodou z různých zdrojů. Vždy je třeba systémy navrhnout samostatně a nebo tak, aby se voda z jednoho zdroje nemohla dostat do jiného a vždy musí být voda přiměřeně čistá.

Ideálními parametry zdroje vody pro automatický závlahový systém u zahrad je:

dimenze v místě připojení 1“ (DN 25)
tlak 3,5 – 4 bary
průtok 1 l/s

 

Studniční vodaimg 20200820 104753
Kvalita závlahové vody je velmi důležitá a nikdy by se na ni nemělo zapomínat. U studniční vody jsou nároky na čistotu vody z hlediska mechanických nečistot stejné jako u vody dešťové. Z hlediska čistoty čerpané vody jsou na tom většinou hůře studny vrtané. Ponorná čerpadla často nasávají z vrtu díky svému umístění více nečistot, neboť více přisávají jemné úlomky ze stěn vrtu ve svém okolí. Nejhorší situace je u nových vrtů, kde voda ještě obsahuje velké množství jemných nečistot uvolněných a vzniklých při vrtání studny. Kopané vyskružené studny o průměru kolem 1,0 – 1,4 m jsou z tohoto hlediska vhodnější. Kromě mechanického znečištění je u studniční vody třeba posuzovat také její chemické složení. Příliš vysoké koncentrace některých ve vodě obsažených látek nemusí trávníku příliš svědčit. Jedná se ale spíše o výjimečné případy.

Co se týče vydatnosti vody z kopané studny, bývá většinou dobrá. Problémy často nastávají opět u vrtů, kde u slabých pramenů s malou vydatností je nutné tuto vodu průběžně odčerpávat postupně v malém množství, shromažďovat ji v jímkách či nádržích a teprve potom ji odčerpat jiným silnějším čerpadlem do závlahového systému s tlakem a s průtokem, který optimálně odpovídá navrženému závlahovému systému. Kombinace vrtané studny a jímky bývá v praxi naprostou nutností. Jímka musí být navržena s dostatečnou kapacitou v závislosti na uvažované velikosti zavlažovaného pozemku. Jímka nám také pomáhá odstranit část mechanických nečistot, které se usazují v jejím kalovém prostoru. Čerpání vody přímo z vrtu může v případě použití silnějšího čerpadla znamenat riziko trvalého znehodnocení tohoto zdroje vody.

 

Voda z vodovoduVýrobky pro hospodaření s vodou z rotačně tvářených plastů - ČESKÉSTAVBY.cz
Voda z vodovodu vzbuzuje dojem, že filtr mechanických nečistot není třeba, opak je pravdou. Filtr zde plní funkci především pojistky pro případ, kdy dojde k odstávce a následnému znovu zprovoznění hlavního řadu. Zabrání se tak zanesení systému různými uvolněnými inkrusty, kousky vyplavených usazenin a dalšími jinými nečistotami. Vliv chlorování vody ve vodovodní síti není sice nijak příznivým faktorem pro trávníky, ale faktem je, že v současné době se chloruje již o dost méně než v letech minulých.

 

Děšťová vodaAkumulační plastová nádrž na dešťovou vodu 4500 l
Dešťovou vodu je nezbytné vždy kombinovat ještě s jiným zdrojem vody. Jedním z důvodů pro nutnost kombinace je fakt, že dešťovou vodu nelze v absolutní většině případů shromažďovat v dostatečném množství. V létě není výjimkou i několikatýdenní suché počasí bez srážek a dostatečný objem vody potřebný pro pravidelnou závlahu by bylo obtížné nashromáždit.

Akumulační jímka
Obvyklé je tedy dopouštění jímky vodou z jiného zdroje (studna, vodovod). Dopouštění je dobré zautomatizovat, aby dopuštěná voda z jiného zdroje byla zase ihned odčerpána a nezabírala tak v jímce místo pro dešťovou vodu. Přitom s ohledem na vhodnost použití pro závlahu trávníku se nejvíce hodí právě voda dešťová, kterou přijímají rostliny nejlépe. Její výhodou je, že není tvrdá. Předností je také její teplota, která je vyšší než v případě jiných zdrojů. Významným problémem ovšem může být čistota dešťové vody, či spíše mechanické nečistoty v ní obsažené. Z tohoto důvodu je třeba investovat do odpovídajících filtrů.

 

 

Povrchové zdroje vodyVracíme vodu lesu - Lesy ČR startují nový program - statnisprava.cz
Použití vody z povrchových zdrojů je velmi problematické především z důvodu vysokého mechanického a biologického znečištění, způsobeného zejména vysokým obsahem různých druhů vodních sinic a řas. Proto se používá většinou jen u velkých a rozsáhlých systémů, kde jsou vysoké nároky na spotřebu vody a není proto možné použít jiný zdroj. U závlahy malých pozemků je čerpání vody horší kvality vždy problémem, neboť náklady na čerpání a čištění mohou být několikanásobně vyšší než cena AZS.